Standard

Wordpress 90%
Creative Team 85%
PHP 75%
Content Development 65%
Print Design 90%
Html5 / CSS3 85%
BigCommerce 75%
Programmers 65%

Striped

Wordpress 90%
Creative Team 85%
PHP 75%
Content Development 65%
Print Design 90%
Html5 / CSS3 85%
BigCommerce 75%
Programmers 65%

Active Striped

Wordpress 90%
Creative Team 85%
PHP 75%
Content Development 65%
Print Design 90%
Html5 / CSS3 85%
BigCommerce 75%
Programmers 65%

Type 2

Quisque quis urna
90%
Content Development
85%
Creative Team
75%
Programmers
65%

Donut Chart

Branches
Doctors
Student Got Training
Testing Lab
Branches

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org